Posts by PCELICA SUZY

  Pozz

  Na svim serverima aktivirat ćemo dnevni login bonus.


  Kako radi?

  - Svaki dan kada se prijavite na svoj račun dobit ćete 100 tritijuma (zapovjedno osoblje daje 20% više).

  - Event ima 7 razina.

  - Svaka razina tražit će od vas dodatnih 100 tritijuma. Ako se prijavljujete svakodnevno, moći ćete prikupiti nagradu za svaki dan.


  Događaj počinje 17.02 u 14:00 h i završava 24.02 u 14:00 h


  Vaš Ogame.Hr tim

  Poštovani;


  Za svu Crnu Materiju potrošenu od 17.02 do 18.02 dobivate nazad 15%

  Povrat 15% CM će biti dva dana nakon što event završi

  announcement_ogame_en_c2729e059dccf8abc99bccb020610126.jpg

  Vaš Ogame tim

  Pravila povratka na groblje (graveyard)


  Pravila groblja su pojednostavljena. Od sada će se račun moći vratiti samo u prethodni univerzum gdje je bio.

  Ako račun ode na groblje iz EN 1, bit će moguće vratiti se samo na EN 1.

  Scenariji:

  - Prethodna runda uživo još uvijek postoji: račun će je vidjeti kao metu za izlazak iz groblja; (Vaš univerzum još postoji: račun će je vidjeti kao metu za povratak)

  - Prethodna runda uživo dio je tekućeg Globalnog spajanja: račun će imati mete svog svemira na tekućem Globalnom spajanju; (U tijeku je spajanje univerzuma,vaš račun će vidjeti kao mete za odabir povratka ciljane univerzume spajanja)

  - Prethodna runda uživo dio je završenog Globalnog spajanja: račun će imati mete svog svemira na Globalnom spajanju; (spajanje je završeno, vaš račun na groblju će za odabir imati ciljane univerzume vašeg unija na spajanju)

  - Prethodna runda uživo bila je dio starog Globalnog spajanja: igrač će morati kontaktirati tim za podršku zajednice u kojoj je bio račun (na primjer: ako je račun bio na HR univerzumu koji se više puta spajao morat ćete kontaktirati naš tim na supportu.

  Poštovani igrači,

  Od 09.02 s početkom u 18:00h do 10.02 u 23:59h. Imati ćemo 30% sretni dan za sve univerzume mlađe od godinu dana!

  Za servere koji su stariji od godinu dana ide sretni dan 100% za svaku kupovinu crne materije!


  announcement_ogame_en_c8406187c81cf663b2e8fabdc77893a8.jpg  Vaš Ogame. HR tim

  Poštovani

  Od 05.02 do 06.02 (Od ponoći do ponoći) imamo event 40% šanse za mjesec i 15% popusta na predmete za mjesec.

  Svi predmeti na mjesecu će biti na popustu od 15%. Također sve bitke će generirati 40% šanse za mjesec umjesto uobičajenih 20% .

  Kao i obično i Predmeti za mjesec tijekom eventa generiraju 40% šanse za mjesec.


  NOTE: Event se obično pokreće resetiranjem poslužitelja (03:00 ), a pokušaji prije toga bit će samo 20%


  Moon%20chance.jpg


  Vaš Ogame. Hr tim

  Pozz

  Na svim serverima aktivirat ćemo dnevni login bonus.


  Kako radi?

  - Svaki dan kada se prijavite na svoj račun dobit ćete 100 tritijuma (zapovjedno osoblje daje 20% više).

  - Event ima 7 razina.

  - Svaka razina tražit će od vas dodatnih 100 tritijuma. Ako se prijavljujete svakodnevno, moći ćete prikupiti nagradu za svaki dan.


  Događaj počinje 02.02 u 14:10 h i završava 09.02 u 14:10 h


  Vaš Ogame.Hr tim