Posts by Screwdriver

  Kolega se zaigrao sa odskočnim vratima pa je fulao moon....zvao mene pa ja uskočio. Danke L4T1C4 😎


  FR Red


  Ml6 Uber Alles!


  13-11-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 800.000

  _________________________________________


  Obranioc Red Player [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 44.462

  Veliki transporter 36.085

  Mali lovac 28.673

  Veliki lovac 10.114

  Krstarica 28.949

  Borbeni brod 1.696

  Recikler 21.859

  Sonde za špijunažu 33.062

  Bombarder 859

  Razarač 1.096

  Zvijezda smrti 12

  Oklopna krstarica 1.335

  Reaper 558

  Pathfinder 3.240

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 795.177 ( -4.823 )

  _________________________________________


  Obranioc Red Player [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 0 ( -44.462 )

  Veliki transporter 0 ( -36.085 )

  Mali lovac 0 ( -28.673 )

  Veliki lovac 0 ( -10.114 )

  Krstarica 0 ( -28.949 )

  Borbeni brod 0 ( -1.696 )

  Recikler 0 ( -21.859 )

  Sonde za špijunažu 0 ( -33.062 )

  Bombarder 0 ( -859 )

  Razarač 0 ( -1.096 )

  Zvijezda smrti 12 ( -0 )

  Oklopna krstarica 0 ( -1.335 )

  Reaper 0 ( -558 )

  Pathfinder 0 ( -3.240 )

  _________________________________________
  Napadač je izgubio ukupno 139.867.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 2.712.010.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 1.315.677.600 metal, 807.670.400 crystal and 158.153.600 deuterium.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 1.219.217.600

  Kristal: 773.909.400

  Deuterij: 148.507.600

  napadač(s) ostvario je dobit od 2.141.634.600 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -1.548.137.000

  Kristal: -975.827.000

  Deuterij: -188.046.000

  obranioc(s) je izgubio ukupno 2.712.010.000 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  *Malo duži post*

  Prije 6d ostao je bez komadića flote te je pisao komične poruke u chat do te razine da mi je rekao da sam 0 i da se skrivam iza kolege Vraga 🤣 Obećao sam mu da ću ga provozati u reciklerima i to obećanje sam ispunio.


  Do sljedećeg FR i nove vožnje u najbržim reciklerima u uniji.


  Ml6 Uber Alles! 😎  12-11-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 800.000

  _________________________________________


  Obranioc Buzz3r [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 18.179

  Veliki transporter 36.658

  Mali lovac 48.208

  Veliki lovac 20.148

  Krstarica 5.773

  Borbeni brod 3.083

  Kolonijalni brod 1

  Recikler 933

  Sonde za špijunažu 57.260

  Bombarder 2.333

  Razarač 2.367

  Zvijezda smrti 5

  Oklopna krstarica 2.208

  Reaper 1.255

  Pathfinder 9.103

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 795.239 ( -4.761 )

  _________________________________________


  Obranioc Buzz3r [BIA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  296.691.354 metal, 2.473.797 kristal i 112.874.864 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 138.069.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 2.559.933.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 1.127.985.600 metal, 846.825.600 crystal and 183.590.400 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 412.040.015 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 1.329.456.954

  Kristal: 815.972.397

  Deuterij: 286.943.264

  napadač(s) ostvario je dobit od 2.432.372.615 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -1.611.453.354

  Kristal: -1.027.678.797

  Deuterij: -332.840.864

  obranioc(s) je izgubio ukupno 2.971.973.015 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Možda sam pretjerao sa krstama, ali kad ih već imam neka lete.

  Obrana FR


  Ml6 Uber Alles!


  10-11-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 800.000

  _________________________________________


  Obranioc ZEUS [SPS]

  ________________________________________________


  Mali transporter 37.575

  Veliki transporter 2.700

  Mali lovac 35.795

  Veliki lovac 14.431

  Krstarica 2.898

  Borbeni brod 2.732

  Recikler 23

  Sonde za špijunažu 40.776

  Bombarder 2.129

  Razarač 1.592

  Zvijezda smrti 3

  Oklopna krstarica 2.016

  Reaper 1.395

  Pathfinder 5.030

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 795.849 ( -4.151 )

  _________________________________________


  Obranioc ZEUS [SPS]

  ________________________________________________


  Mali transporter 0 ( -37.575 )

  Veliki transporter 0 ( -2.700 )

  Mali lovac 0 ( -35.795 )

  Veliki lovac 0 ( -14.431 )

  Krstarica 0 ( -2.898 )

  Borbeni brod 0 ( -2.732 )

  Recikler 0 ( -23 )

  Sonde za špijunažu 0 ( -40.776 )

  Bombarder 0 ( -2.129 )

  Razarač 0 ( -1.592 )

  Zvijezda smrti 3 ( -0 )

  Oklopna krstarica 0 ( -2.016 )

  Reaper 0 ( -1.395 )

  Pathfinder 0 ( -5.030 )

  _________________________________________  Bitka završava neriješeno.


  Napadač je izgubio ukupno 120.379.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 1.700.442.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 776.588.800 metal, 545.396.800 crystal and 134.671.200 deuterium.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 693.568.800

  Kristal: 516.339.800

  Deuterij: 126.369.200

  napadač(s) ostvario je dobit od 1.336.277.800 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -887.716.000

  Kristal: -652.689.000

  Deuterij: -160.037.000

  obranioc(s) je izgubio ukupno 1.700.442.000 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Neka se i ovo vidi.


  Ml6 Uber Alles!


  05-11-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 250.000

  _________________________________________


  Obranioc ZmajAlTor

  ________________________________________________


  Mali transporter 5.331

  Veliki transporter 3.565

  Mali lovac 12.763

  Veliki lovac 6.156

  Krstarica 2.307

  Borbeni brod 384

  Recikler 2

  Bombarder 503

  Razarač 447

  Zvijezda smrti 1

  Oklopna krstarica 408

  Reaper 88

  Pathfinder 772

  Raketobacači 4.377

  Mala štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 249.411 ( -589 )

  _________________________________________


  Obranioc ZmajAlTor

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  177.965.608 metal, 25.018.955 kristal i 20.553.345 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 17.081.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 459.306.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 212.290.400 metal, 133.718.400 crystal and 28.081.600 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 223.537.908 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 378.476.008

  Kristal: 154.614.355

  Deuterij: 47.456.945

  napadač(s) ostvario je dobit od 580.547.308 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -440.312.608

  Kristal: -188.053.955

  Deuterij: -54.477.345

  obranioc(s) je izgubio ukupno 682.843.908 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Ne radim kaj mi se neda gledam kaj mi se gleda
  Ko stari deda di dođem radim reda... Nema spavanja!


  Ml6 Uber Alles!


  05-11-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 250.000

  _________________________________________


  Obranioc spayki69

  ________________________________________________


  Mali transporter 12.184

  Veliki transporter 8.078

  Mali lovac 15.979

  Veliki lovac 7.007

  Krstarica 3.703

  Borbeni brod 3.177

  Recikler 1.663

  Sonde za špijunažu 12.017

  Bombarder 669

  Razarač 637

  Oklopna krstarica 1.069

  Reaper 225

  Pathfinder 2.024

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 248.804 ( -1.196 )

  _________________________________________


  Obranioc spayki69

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  135.961.530 metal, 4.426.226 kristal i 52.344.565 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 34.684.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 949.060.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 447.557.600 metal, 283.884.800 crystal and 55.552.800 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 192.732.321 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 559.599.130

  Kristal: 279.939.026

  Deuterij: 105.505.365

  napadač(s) ostvario je dobit od 945.043.521 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -671.488.530

  Kristal: -350.910.226

  Deuterij: -119.393.565

  obranioc(s) je izgubio ukupno 1.141.792.321 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Krc! 😎


  Ml6 Uber Alles!


  28-10-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 200.000

  _________________________________________


  Obranioc Luky

  ________________________________________________


  Mali transporter 5.966

  Veliki transporter 8.111

  Mali lovac 6.703

  Veliki lovac 3.149

  Krstarica 4.262

  Borbeni brod 644

  Kolonijalni brod 1

  Recikler 1.546

  Sonde za špijunažu 20.837

  Bombarder 405

  Razarač 499

  Oklopna krstarica 858

  Reaper 199

  Pathfinder 1.436

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 199.135 ( -865 )

  _________________________________________


  Obranioc Luky

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  224.850.263 metal, 40.793.448 kristal i 22.830.661 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 25.085.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 638.552.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 280.739.200 metal, 205.967.200 crystal and 44.203.200 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 288.474.372 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 488.289.463

  Kristal: 240.705.648

  Deuterij: 65.303.861

  napadač(s) ostvario je dobit od 794.298.972 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -558.474.263

  Kristal: -292.197.448

  Deuterij: -76.354.661

  obranioc(s) je izgubio ukupno 927.026.372 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Tko leži ne bježi.


  Ml6 Uber Alles!


  26-10-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 100.000

  _________________________________________


  Obranioc Zzorba [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 21.103

  Veliki transporter 30.605

  Mali lovac 4.158

  Krstarica 2.019

  Borbeni brod 1

  Recikler 49

  Sonde za špijunažu 685

  Bombarder 74

  Razarač 110

  Reaper 18

  Pathfinder 8

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 99.772 ( -228 )

  _________________________________________


  Obranioc Zzorba [BIA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  21.774.182 metal, 38.623.263 kristal i 28.380.378 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 6.612.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 552.020.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 236.543.200 metal, 204.141.600 crystal and 6.220.800 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 88.777.823 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 253.757.382

  Kristal: 241.168.863

  Deuterij: 34.145.178

  napadač(s) ostvario je dobit od 529.071.423 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -312.893.182

  Kristal: -292.204.263

  Deuterij: -35.700.378

  obranioc(s) je izgubio ukupno 640.797.823 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Kolega oborio moon te je otišao spavat (slomilo ga) pa je mene zamolio da to riješim 😎 Zahvaljujem se Hasicro na povjerenju u vezi realizacije ovog HOF-a.


  Ps poslao sam ZS jer sam išao ubit oko i nije mi se dalo čekat zadnjih 8:53min do dolaska flote 🤷


  Luky želim ti brzi FR.


  MI6 Uber Alles!!
  24-10-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Zvijezda smrti 500

  _________________________________________


  Obranioc Luky [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 15.160

  Veliki transporter 4.276

  Mali lovac 11.950

  Veliki lovac 4.417

  Krstarica 3.973

  Borbeni brod 1.584

  Kolonijalni brod 1

  Recikler 3.949

  Sonde za špijunažu 21.649

  Bombarder 839

  Razarač 44

  Oklopna krstarica 1.740

  Reaper 2

  Pathfinder 3.201

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Zvijezda smrti 500 ( -0 )

  _________________________________________


  Obranioc Luky [BIA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  216.559.222 metal, 89.520.261 kristal i 14.953.604 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 0 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 835.411.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 344.908.800 metal, 258.742.400 crystal and 64.677.600 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 321.033.087 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 22%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 561.468.022

  Kristal: 348.262.661

  Deuterij: 79.631.204

  napadač(s) ostvario je dobit od 989.361.887 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -647.695.222

  Kristal: -412.948.261

  Deuterij: -95.800.604

  obranioc(s) je izgubio ukupno 1.156.444.087 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  lezao sam jer sam ti vjerovao oko OBECANJA...ali nisam shvatio da si potpuna suprotnost gosponu Hasu...moram rec da nazalost ima i igraca kao ti koji samo spletkare i ne poštuju obecanja i dogovre...s obzirom na to da je betelgeuse tako i tako osudjen na skoru smrt.....

  Koje dogovore? Najosnovniju stvar u igri nisi napravio i sad kukaš. Flota ti ležala i gotovo. Tvoja greška. To što nema KMK ne znači da možeš samo tako ostavit flotu na moonu. Tolko o tome. FR ti želim ako će ga biti.

  Dobar je dečko, ali tko leži ne bježi 🤷

  Obrana FR


  MI6 Uber Alles!  20-10-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 500.000

  Reaper 60.000

  _________________________________________


  Obranioc Fatic [BIA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 16.232

  Veliki transporter 25.068

  Mali lovac 5.125

  Veliki lovac 6.576

  Krstarica 1.517

  Borbeni brod 1.107

  Recikler 342

  Sonde za špijunažu 13.766

  Bombarder 974

  Razarač 387

  Zvijezda smrti 5

  Oklopna krstarica 1.392

  Reaper 676

  Pathfinder 1.899

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 498.829 ( -1.171 )

  Reaper 59.974 ( -26 )

  _________________________________________


  Obranioc Fatic [BIA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  472.342.482 metal, 66.653.388 kristal i 49.681.966 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 38.119.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 1.053.723.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 334.944.000 metal, 271.209.000 crystal and 48.952.200 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 588.677.836 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 781.656.482

  Kristal: 328.235.388

  Deuterij: 95.772.166

  napadač(s) ostvario je dobit od 1.205.664.036 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -1.004.952.482

  Kristal: -509.041.388

  Deuterij: -128.406.966

  obranioc(s) je izgubio ukupno 1.642.400.836 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta

  Nebi inače ovakvu borbu stavljao na HOF, ali nisam mogao odoljeti. ZS odradile posao.


  🤪
  Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Zvijezda smrti 100

  _________________________________________


  Obranioc Czar Wezen [BUDI SVO]

  ________________________________________________


  Mali transporter 3.446

  Mali lovac 3.424

  Veliki lovac 2.676

  Krstarica 931

  Borbeni brod 467

  Recikler 1

  Sonde za špijunažu 8.826

  Bombarder 104

  Razarač 33

  Oklopna krstarica 434

  Reaper 41

  Pathfinder 192

  Raketobacači 5

  Gaussov top 1

  Ionski top 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Zvijezda smrti 100 ( -0 )

  _________________________________________


  Obranioc Czar Wezen [BUDI SVO]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  3.884.497 metal, 0 kristal i 3.552.442 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 0 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 181.045.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 78.468.800 metal, 56.095.200 crystal and 10.228.000 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 7.436.939 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 21%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 82.353.297

  Kristal: 56.095.200

  Deuterij: 13.780.442

  napadač(s) ostvario je dobit od 152.228.939 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -102.005.497

  Kristal: -70.137.000

  Deuterij: -16.339.442

  obranioc(s) je izgubio ukupno 188.481.939 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta[/align]

  Nesanica je zaje.. stvar, pa i ovo. Mislio sam da će biti pažljiv nakon prvog pada, ali došao je i drugi. I dalje želim FR kao i prvi put.

  Poseban pozdrav TheGameru negdje tamo u daljini....


  MI6 Uber Alles.


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 500.000

  Oklopna krstarica 150.000

  Reaper 60.000

  _________________________________________


  Obranioc Senator Cetus [LMW]

  ________________________________________________


  Mali transporter 2.888

  Veliki transporter 36.111

  Mali lovac 47.367

  Veliki lovac 9.495

  Krstarica 8.190

  Borbeni brod 3.030

  Kolonijalni brod 1

  Recikler 10.000

  Sonde za špijunažu 26.790

  Bombarder 1.370

  Razarač 735

  Zvijezda smrti 11

  Oklopna krstarica 3.115

  Reaper 939

  Pathfinder 5.184

  Raketobacači 9.893

  Mala štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Screwdriver [MI6]

  ________________________________________________


  Krstarica 496.293 ( -3.707 )

  Oklopna krstarica 149.695 ( -305 )

  Reaper 59.937 ( -63 )

  _________________________________________


  Obranioc Senator Cetus [LMW]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  156.459.566 metal, 108.402.639 kristal i 170.344.605 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 143.508.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 2.276.142.000 jedinica.

  At these space coordinates now float 775.593.000 metal, 544.798.800 crystal and 119.514.600 deuterium.

  Napadač je zarobio ukupno 435.206.810 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 843.407.566

  Kristal: 611.587.439

  Deuterij: 276.610.205

  napadač(s) ostvario je dobit od 1.731.605.210 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -1.380.265.566

  Kristal: -974.796.639

  Deuterij: -356.286.605

  obranioc(s) je izgubio ukupno 2.711.348.810 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 5.0.0-beta[/align]