Posts by vuksrlta

  Pozdrav za Varioce

  Slobo FR, sta je to za tebe

  13-08-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Oklopna krstarica 5.000

  Pathfinder 120.000

  _________________________________________


  Obranioc slobo1 [H i K]

  ________________________________________________


  Veliki transporter 55.978

  Raketobacači 9.200

  Mala štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Oklopna krstarica 5.000 ( -0 )

  Pathfinder 120.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obranioc slobo1 [H i K]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  1.679.332.500 metal, 419.833.500 kristal i 1.199.655 deuterij

  419.833.125 metal, 104.958.375 kristal i 299.914 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 0 jedinica.

  Ukupna šteta napadača: 236.000 jedinica.


  Obranioc je izgubio ukupno 690.156.000 jedinica.

  Ukupna šteta obranioca: 703.240.000 jedinica.


  Na ovim koordinatama sada pluta 235.107.599 metala i 235.107.599 kristala.

  Dodatne ruševine uzorkovane dodatnim valovima: 82.600 metal i 82.600 kristal.

  Napadač je zarobio ukupno 2.625.457.069 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 2.334.237.824

  Kristal: 759.864.074

  Deuterij: 1.499.569

  napadač(s) ostvario je dobit od 3.095.601.467 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -2.466.517.625

  Kristal: -860.679.875

  Deuterij: -1.499.569

  obranioc(s) je izgubio ukupno 3.328.697.069 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1

  Pozdrav za Varioce

  Mihajlo FR

  01-06-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Mali lovac 500.000

  Krstarica 142.007

  Borbeni brod 60.000

  Oklopna krstarica 59.426

  Pathfinder 100.000

  _________________________________________


  Obranioc Mihajlo [MYM]

  ________________________________________________


  Mali transporter 64.638

  Veliki transporter 95.097

  Mali lovac 12.280

  Veliki lovac 69.922

  Krstarica 50.747

  Borbeni brod 7.670

  Kolonijalni brod 2

  Recikler 7.997

  Sonde za špijunažu 11.275

  Bombarder 306

  Razarač 283

  Zvijezda smrti 50

  Oklopna krstarica 5.322

  Reaper 144

  Pathfinder 2.320

  Raketobacači 5.000

  Mali laser 4.452

  Mala štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Mali lovac 366.170 ( -133.830 )

  Krstarica 138.163 ( -3.844 )

  Borbeni brod 59.242 ( -758 )

  Oklopna krstarica 58.702 ( -724 )

  Pathfinder 97.315 ( -2.685 )

  _________________________________________


  Obranioc Mihajlo [MYM]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  1.496.612.128 metal, 631.621.567 kristal i 218.035.265 deuterij

  704.943.792 metal, 157.905.392 kristal i 54.508.816 deuterij

  488.161.448 metal, 39.476.348 kristal i 13.627.204 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 837.051.000 jedinica.

  Ukupna šteta napadača: 837.771.000 jedinica.


  Obranioc je izgubio ukupno 5.364.389.000 jedinica.

  Ukupna šteta obranioca: 5.386.133.000 jedinica.


  Na ovim koordinatama sada pluta 2.537.311.000 metala i 1.568.101.500 kristala.

  Dodatne ruševine uzorkovane dodatnim valovima: 251.999 metal i 251.999 kristal.

  Napadač je zarobio ukupno 3.804.891.960 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 4.671.240.367

  Kristal: 2.155.653.806

  Deuterij: 246.143.285

  napadač(s) ostvario je dobit od 7.073.037.458 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -5.794.780.868

  Kristal: -2.832.459.807

  Deuterij: -563.784.285

  obranioc(s) je izgubio ukupno 9.191.024.960 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1

  Brzinski napad, profit solidan

  Odbrana FR

  Idemo Varioci

  8)8)8)

  02-12-2022 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Krstarica 30.000

  Oklopna krstarica 20.000

  Pathfinder 119.607

  _________________________________________


  Obranioc Aratalataio [NNA]

  ________________________________________________


  Veliki transporter 92.328

  Kolonijalni brod 3

  Zvijezda smrti 1

  Reaper 500

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Krstarica 29.727 ( -273 )

  Oklopna krstarica 19.919 ( -81 )

  Pathfinder 118.510 ( -1.097 )

  _________________________________________


  Obranioc Aratalataio [NNA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  874.943.568 metal, 556.726.038 kristal i 771.207.924 deuterij

  546.359.673 metal, 139.181.509 kristal i 192.801.981 deuterij

  136.589.919 metal, 34.795.377 kristal i 48.200.496 deuterij

  34.147.479 metal, 8.698.845 kristal i 12.050.124 deuterij

  8.536.870 metal, 2.174.711 kristal i 3.012.531 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 48.809.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 1.198.056.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 432.714.800 metala i 424.993.800 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 3.369.427.045 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 2.016.626.309

  Kristal: 1.144.964.280

  Deuterij: 1.016.736.056

  napadač(s) ostvario je dobit od 4.178.326.645 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -2.202.075.509

  Kristal: -1.327.104.480

  Deuterij: -1.038.303.056

  obranioc(s) je izgubio ukupno 4.567.483.045 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.2

  Tresla se gora rodio se miš


  03-06-2022 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač japi [H i K]

  ________________________________________________


  Razarač 30.000

  _________________________________________


  Obranioc Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Mali transporter 9

  Veliki transporter 2.212

  Mali lovac 9

  Veliki lovac 12

  Krstarica 44

  Borbeni brod 23

  Sonde za špijunažu 207

  Bombarder 4

  Solarni satelit 1.719

  Razarač 5

  Oklopna krstarica 6

  Crawler 868

  Pathfinder 93

  Raketobacači 7.595

  Veliki laser 770

  Plazma top 138

  Mala štitna kupola 1

  Velika štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač japi [H i K]

  ________________________________________________


  Razarač 30.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obranioc Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  19.348.355 metal, 7.030.718 kristal i 9.987.149 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 0 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 82.024.500 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 12.924.800 metala i 14.956.199 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 36.366.222 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 32.273.155

  Kristal: 21.986.917

  Deuterij: 9.987.149

  napadač(s) ostvario je dobit od 64.247.221 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -64.582.355

  Kristal: -36.896.718

  Deuterij: -16.911.649

  obranioc(s) je izgubio ukupno 118.390.722 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.2

  I Imamo šampiona


  03-06-2022 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač tiki [Uprava]

  ________________________________________________


  Krstarica 1.006.982

  Borbeni brod 803.703

  Oklopna krstarica 436.576

  _________________________________________


  Obranioc Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Veliki transporter 2.772

  Solarni satelit 3.306

  Crawler 826

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač tiki [Uprava]

  ________________________________________________


  Krstarica 1.006.982 ( -0 )

  Borbeni brod 803.703 ( -0 )

  Oklopna krstarica 436.576 ( -0 )

  _________________________________________


  Obranioc Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  28.617.001 metal, 6.322.057 kristal i 18.144.686 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 0 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 45.659.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 12.798.800 metala i 17.427.200 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 53.083.744 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 41.415.801

  Kristal: 23.749.257

  Deuterij: 18.144.686

  napadač(s) ostvario je dobit od 83.309.744 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -46.901.001

  Kristal: -31.218.057

  Deuterij: -20.623.686

  obranioc(s) je izgubio ukupno 98.742.744 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.2

  Da se i ja javim

  Pozdrav za Varioce

  :):):):)


  17-04-2022 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Mali lovac 388.488

  Veliki lovac 102.108

  Krstarica 58.356

  Borbeni brod 34.796

  Oklopna krstarica 31.115

  Razarač 24.585

  Reaper 19.116

  Pathfinder 64.852

  Mali transporter 300.989

  _________________________________________


  Obranioc ThorOfTheAsgard

  ________________________________________________


  Mali transporter 20.121

  Veliki transporter 10.468

  Mali lovac 276.968

  Veliki lovac 15.995

  Krstarica 34.697

  Borbeni brod 13.087

  Kolonijalni brod 1

  Recikler 49.720

  Sonde za špijunažu 192.112

  Bombarder 9.487

  Razarač 23.451

  Zvijezda smrti 38

  Oklopna krstarica 14.975

  Reaper 9.826

  Pathfinder 2.851

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Srlta [Var]

  ________________________________________________


  Mali lovac 236.395 ( -152.093 )

  Veliki lovac 71.240 ( -30.868 )

  Krstarica 48.960 ( -9.396 )

  Borbeni brod 33.066 ( -1.730 )

  Oklopna krstarica 30.334 ( -781 )

  Razarač 24.209 ( -376 )

  Reaper 18.831 ( -285 )

  Pathfinder 53.487 ( -11.365 )

  Mali transporter 182.769 ( -118.220 )

  _________________________________________


  Obranioc ThorOfTheAsgard

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  416.676.506 metal, 186.020.585 kristal i 147.934.698 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 2.277.516.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 11.451.088.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 5.047.117.251 metala i 3.339.019.250 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 750.631.789 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 4.158.961.757

  Kristal: 2.685.122.835

  Deuterij: 15.167.698

  napadač(s) ostvario je dobit od 6.859.252.290 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -6.605.343.506

  Kristal: -4.303.574.585

  Deuterij: -1.292.801.698

  obranioc(s) je izgubio ukupno 12.201.719.789 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.2

  On 02-01-2022 --:--:--, the following fleets met in battle:

  Attacker Srlta [BONUS]
  ________________________________________________

  Light Fighter 44.295
  Heavy Fighter 46.941
  Cruiser 37.945
  Battleship 25.317
  Battlecruiser 21.827
  Bomber 23.070
  Destroyer 16.728
  Reaper 12.954
  Pathfinder 39.988
  _________________________________________

  Defender Leto II [AVG]
  ________________________________________________

  Small Cargo 164
  Large Cargo 705
  Light Fighter 268
  Heavy Fighter 858
  Cruiser 2.344
  Battleship 7.040
  Recycler 484
  Espionage Probe 15
  Bomber 9.933
  Destroyer 7.834
  Deathstar 16
  Battlecruiser 9.492
  Reaper 9.017
  Pathfinder 3.168
  Plasma Turret 62
  _________________________________________

  After the battle ...

  Attacker Srlta [BONUS]
  ________________________________________________

  Light Fighter 30.877 ( -13.418 )
  Heavy Fighter 34.282 ( -12.659 )
  Cruiser 31.753 ( -6.192 )
  Battleship 23.984 ( -1.333 )
  Battlecruiser 20.897 ( -930 )
  Bomber 22.218 ( -852 )
  Destroyer 16.557 ( -171 )
  Reaper 12.865 ( -89 )
  Pathfinder 32.924 ( -7.064 )
  _________________________________________

  Defender Leto II [AVG]
  ________________________________________________

  Destroyed!
  _________________________________________

  The attacker has won the battle!

  The attacker captured:
  271.644.977 Metal, 128.234.991 Crystal and 173.025.878 Deuterium

  The attacker lost a total of 850.139.000 units.
  The defender lost a total of
  4.906.899.000 units.
  At these space coordinates now float
  1.344.987.401 metal and 942.698.600 crystal.
  The attacker captured a total of
  572.905.846 units.

  The chance for a moon to be created from the debris was 20%.
  The attacker(s) captured the debris.

  Summary of profit/losses:

  Summary attackers(s)
  Metal:
  1.171.762.378
  Crystal:
  765.635.591
  Deuterium:
  73.054.878
  The attacker(s) made a profit of
  2.010.452.847 units.

  Summary defender(s)
  Metal:
  -2.777.013.977
  Crystal:
  -1.891.679.991
  Deuterium:
  -811.110.878
  The defender(s) lost a total of
  5.479.804.846 units.