Posts by Shark


  Kucna dostava, rusenje solaraca nije proslo po planu :)


  21-08-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač monograt [T_Z_S]

  ________________________________________________


  Bombarder 5.271

  Razarač 3.834

  Reaper 1.886

  _________________________________________


  Obranioc Shark [Saiyan]

  ________________________________________________


  Mali transporter 198.645

  Veliki transporter 19.440

  Mali lovac 189.605

  Veliki lovac 74.736

  Krstarica 28.399

  Borbeni brod 10.788

  Recikler 49.505

  Sonde za špijunažu 256.437

  Bombarder 2.759

  Solarni satelit 2.336

  Razarač 1.903

  Zvijezda smrti 1

  Oklopna krstarica 21.648

  Reaper 1.756

  Pathfinder 28.659

  Raketobacači 24.686

  Mali laser 12.899

  Plazma top 16

  Velika štitna kupola 1

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač monograt [T_Z_S]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________


  Obranioc Shark [Saiyan]

  ________________________________________________


  Mali transporter 195.286 ( -3.359 )

  Veliki transporter 19.138 ( -302 )

  Mali lovac 186.479 ( -3.126 )

  Veliki lovac 73.460 ( -1.276 )

  Krstarica 28.089 ( -310 )

  Borbeni brod 10.756 ( -32 )

  Recikler 48.849 ( -656 )

  Sonde za špijunažu 252.136 ( -4.301 )

  Bombarder 2.755 ( -4 )

  Solarni satelit 2.293 ( -43 )

  Razarač 1.903 ( -0 )

  Zvijezda smrti 1 ( -0 )

  Oklopna krstarica 21.622 ( -26 )

  Reaper 1.755 ( -1 )

  Pathfinder 28.331 ( -328 )

  Raketobacači 24.300 ( -386 )

  Mali laser 12.676 ( -223 )

  Plazma top 16 ( -0 )

  Velika štitna kupola 1 ( -0 )

  _________________________________________  obranioc je pobijedio bitku!


  Napadač je izgubio ukupno 1.255.400.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 83.566.500 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 401.507.820 metala i 265.455.781 kristala.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio obranioc(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: -653.900.000

  Kristal: -427.205.000

  Deuterij: -174.295.000

  napadač(s) je izgubio ukupno 1.255.400.000 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: 356.948.320

  Kristal: 231.496.281

  Deuterij: -5.047.500

  obranioc(s) ostvario je dobit od 583.397.101 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1

  Izvještaj ekspedicijske flote govori o otkrivanju ruševina ogromnog vanzemaljskog broda. Nisu bili u mogućnosti da nauče išta iz njihove tehnologije ali su podijelili brod u dijelove i izvukli dosta korisnih resursa.  139.821.600 Metal je ukradeno.


  Spy&fly

  Def mo tako da vjerojatno nema fra :|


  08-06-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Krstarica 2.979

  Borbeni brod 2.503

  Oklopna krstarica 14.368

  _________________________________________


  Obranioc Technocrat Pollux [UJA]

  ________________________________________________


  Mali transporter 10.298

  Veliki transporter 2.577

  Veliki lovac 260

  Krstarica 2.316

  Borbeni brod 23

  Recikler 557

  Sonde za špijunažu 852

  Razarač 376

  Oklopna krstarica 1.434

  Reaper 400

  Pathfinder 1.053

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Krstarica 2.544 ( -435 )

  Borbeni brod 2.393 ( -110 )

  Oklopna krstarica 13.929 ( -439 )

  _________________________________________


  Obranioc Technocrat Pollux [UJA]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  5.758.650 metal, 4.001.565 kristal i 2.365.087 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 56.530.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 419.671.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 135.220.200 metala i 116.435.400 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 12.125.302 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 114.158.850

  Kristal: 98.181.965

  Deuterij: -5.089.913

  napadač(s) ostvario je dobit od 207.250.902 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -204.305.650

  Kristal: -175.805.565

  Deuterij: -51.685.087

  obranioc(s) je izgubio ukupno 431.796.302 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1


  3. I najmasniji dio 8)


  04-06-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Mali lovac 30.662

  Veliki lovac 15.117

  Krstarica 3.681

  Borbeni brod 2.267

  Oklopna krstarica 2.648

  Bombarder 436

  Razarač 193

  Reaper 202

  Pathfinder 4.956

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Veliki transporter 1.161

  Mali lovac 12.216

  Veliki lovac 8.874

  Krstarica 3.596

  Borbeni brod 1.414

  Recikler 5.682

  Sonde za špijunažu 45.179

  Bombarder 819

  Razarač 211

  Zvijezda smrti 1

  Oklopna krstarica 1.204

  Reaper 569

  Pathfinder 3.383

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Mali lovac 5.172 ( -25.490 )

  Veliki lovac 5.000 ( -10.117 )

  Krstarica 2.486 ( -1.195 )

  Borbeni brod 2.063 ( -204 )

  Oklopna krstarica 2.532 ( -116 )

  Bombarder 417 ( -19 )

  Razarač 188 ( -5 )

  Reaper 200 ( -2 )

  Pathfinder 3.188 ( -1.768 )

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Veliki transporter 1 ( -1.160 )

  Mali lovac 0 ( -12.216 )

  Veliki lovac 2 ( -8.872 )

  Krstarica 54 ( -3.542 )

  Borbeni brod 305 ( -1.109 )

  Recikler 6 ( -5.676 )

  Sonde za špijunažu 0 ( -45.179 )

  Bombarder 423 ( -396 )

  Razarač 168 ( -43 )

  Zvijezda smrti 1 ( -0 )

  Oklopna krstarica 488 ( -716 )

  Reaper 512 ( -57 )

  Pathfinder 47 ( -3.336 )

  _________________________________________  Bitka završava neriješeno.


  Napadač je zarobio:

  0 metal, 0 kristal i 0 deuterij

  21.771.200 metal, 21.771.202 kristal i 8.080.289 deuterij

  97.743.169 metal, 42.845.851 kristal i 2.020.072 deuterij

  24.435.792 metal, 10.711.463 kristal i 505.018 deuterij

  6.108.948 metal, 2.677.866 kristal i 126.255 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 317.348.000 jedinica.

  Ukupna šteta napadača: 346.759.000 jedinica.


  Obranioc je izgubio ukupno 682.520.000 jedinica.

  Ukupna šteta obranioca: 896.453.000 jedinica.


  Na ovim koordinatama sada pluta 317.264.074 metala i 222.818.928 kristala.

  Dodatne ruševine uzorkovane dodatnim valovima: 73.210.019 metal i 51.341.382 kristal.

  Napadač je zarobio ukupno 238.797.125 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 336.140.202

  Kristal: 231.668.692

  Deuterij: -11.136.366

  napadač(s) ostvario je dobit od 556.672.528 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -609.446.109

  Kristal: -423.562.382

  Deuterij: -102.241.634

  obranioc(s) je izgubio ukupno 1.135.250.125 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1


  Dio 2.


  04-06-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Krstarica 3.959

  Borbeni brod 2.299

  Oklopna krstarica 2.439

  Pathfinder 5.347

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Mali transporter 11.833

  Veliki transporter 7.834

  Sonde za špijunažu 4

  Bombarder 136

  Razarač 236

  Zvijezda smrti 1

  Reaper 4

  Pathfinder 4

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Krstarica 3.681 ( -278 )

  Borbeni brod 2.267 ( -32 )

  Oklopna krstarica 2.398 ( -41 )

  Pathfinder 4.918 ( -429 )

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  26.751.106 metal, 13.597.802 kristal i 39.904.412 deuterij

  74.938.208 metal, 3.399.450 kristal i 12.191.214 deuterij

  18.734.552 metal, 849.863 kristal i 3.047.804 deuterij

  4.683.638 metal, 212.466 kristal i 761.951 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 26.766.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 193.848.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 65.198.400 metala i 60.393.000 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 199.072.466 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 178.643.904

  Kristal: 67.951.581

  Deuterij: 51.302.381

  napadač(s) ostvario je dobit od 297.897.866 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -222.109.504

  Kristal: -108.213.581

  Deuterij: -62.597.381

  obranioc(s) je izgubio ukupno 392.920.466 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1


  Krenuo ja bit mirni rudar, al nije vrag dao mira

  Somi naletio

  Fr def

  Pozdrav svima


  04-06-2023 --:--:--, Slijedeće flote su se sastale u borbi:  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Oklopna krstarica 2.439

  Pathfinder 5.390

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Mali transporter 1.270

  Veliki transporter 7.897

  Sonde za špijunažu 15

  Bombarder 1

  Razarač 22

  Oklopna krstarica 1

  Reaper 3

  Pathfinder 3

  _________________________________________  Poslije bitke ...


  Napadač Vegeta [Saiyan]

  ________________________________________________


  Oklopna krstarica 2.439 ( -0 )

  Pathfinder 5.347 ( -43 )

  _________________________________________


  Obranioc Somi [EKS]

  ________________________________________________


  Uništen!

  _________________________________________  napadač je pobijedio bitku!


  Napadač je zarobio:

  25.806.316 metal, 25.806.317 kristal i 25.806.317 deuterij

  110.678.303 metal, 51.893.220 kristal i 36.446.435 deuterij

  27.669.576 metal, 12.973.305 kristal i 9.111.609 deuterij

  6.917.394 metal, 3.243.327 kristal i 2.277.902 deuterij


  Napadač je izgubio ukupno 1.333.000 jedinica.

  Obranioc je izgubio ukupno 103.357.000 jedinica.

  Na ovim koordinatama sada pluta 31.167.000 metala i 31.174.200 kristala.

  Napadač je zarobio ukupno 338.630.021 jedinica.


  Šansa za stvaranje mjeseca je 20%.

  Ruševine pokupio napadač(i).  Ukupan dobitak/gubitak:


  Ukupno napadač(s)

  Metal: 201.894.589

  Kristal: 124.445.369

  Deuterij: 73.298.263

  napadač(s) ostvario je dobit od 399.638.221 jedinica.


  Ukupno obranioc(s)

  Metal: -222.672.589

  Kristal: -145.228.169

  Deuterij: -74.086.263

  obranioc(s) je izgubio ukupno 441.987.021 jedinica.  Pokreće OGotcha IOB konverter 4.3.1